H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 14 / 31.01.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 14

din data: 31.01.2007
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD


Având în vedere,
-Prevederile Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
-Prevederile HG nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici - Arad şi a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
-Prevederile articolului unic din Legea nr. 276/2006 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
-Prevederile art.104 alin. 2 lit."c", art.116 alin. 2 lit. "a" din Legea nr. 215/2001 actualizată;
-Referatul nr. 10975 din 22.12.2006 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD;
-Direcţia administraţie publică;

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

014_3101_Anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)