H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 23.02.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 23.02.2007
privind aprobarea listei conţinând delegările oficiale la reuniunile de lucru ale Adunării Regiunilor Europei (A. R. E.)


Având în vedere,
-Referatul nr. 1492/15.02.2007 al Serviciului de Relaţii Externe şi Integrare Europeană din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare Europeană cu privire la nominalizarea consilierilor judeţeni delegaţi oficial la reuniunile de lucru ale ARE;
-Propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean;
-Solicitarea Secretarului General al A. R. E. Klaus Klipp adresată judeţelor din România, membre ale A. R. E., prin Antena A.R.E. de la Alba-Iulia;
-Prevederile Art. 104 ^ 1 şi (6) c) din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobă lista conţinând consilierii judeţeni care vor forma delegaţia oficială a Consiliului Judeţean Arad la reuniunile de lucru ale A.R.E., astfel:
Comisia 1 - Economie şi Dezvoltare Regională:
-Ioan Cristina - titular;
-Constantin Chisaliţă - supleant.
Comisa 2- Politici Sociale şi Sănătate Publică:
-Daniel Negrea - titular;
-Eugen Vancu - supleant.
Comisia 3 - Cultură şi Educaţie:
-Gavril Buza - titular;
-Ion Micurescu - supleant.
Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Antena A. R. E pentru România de la Alba-Iulia,
-Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană,
-Consilierii judeţeni nominalizaţi.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_ARE.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 21 voturi
 
contra 8 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)