H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 47 / 23.02.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 47

din data: 23.02.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "SEDIU SERVICIU PROFESIONIST PENTRU SITUAȚII DE URGENȚÃ" la Chişineu Criş


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 1544 din16.02.2007, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "Sediu serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă" Chişineu Criş;
-Studiul de fezabilitate nr. P 01-2006, elaborat de către S.C. PAB România S.A. privind "Sediu serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă" Chişineu Criş;
-Prevederile art. 40, alin. (1) din OUG nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " SEDIU SERVICIU PROFESIONIST PENTRU SITUAȚII DE URGENȚÃ - Chişineu Criş, nr. P 01-2006, elaborat de către S.C. PAB România S.A Arad, cu indicatorii tehnico - economici prevăzuţi în anexă.
Art.2.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia tehnică - investiţii;
-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_Ch-Cris_sediu.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)