H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 30.03.2007
privind rearondarea localităţilor Peregu Mare şi Semlac la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Pecica


Având în vedere,
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin (3);
-Avizul favorabil nr. 145865/12.03.2007 a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
-HCL Pecica nr. 154/2006 privind rearondarea cărţilor de identitate a cetăţenilor din localităţile Peregu Mare şi Semlac la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Pecica;
-HCL Peregu Mare nr. 51/2006 privind aprobarea colaborării cu Consiliul local al oraşului Pecica-Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor;
-HCL Semlac nr. 74/2006 privind arondarea populaţiei comunei Semlac la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Pecica;
-Scrisoarea nr. 117/14.03.2007 a Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Arad privind propunerea de rearondare a localităţilor Peregu Mare şi Semlac la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Pecica;
-Referatul nr. 2411/19.03.2007 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de rearondare a localităţilor Peregu Mare şi Semlac la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Pecica.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rearondarea unităţii administrativ-teritoriale Peregu Mare de la Seviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Arad la Serviciul public comunitar de evidenţă a personelor Pecica.
Art.2.Se aprobă rearondarea unităţii administrativ-teritoriale Semlac de la Seviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Nădlac la Serviciul public comunitar de evidenţă a personelor Pecica.
Art.3.(1)Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Arad va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
(2)Orice prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.
(3)Prezenta se comunică Seviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor Arad, Nădlac Pecica, Peregu Mare şi Semlac.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)