H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 92 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 92

din data: 30.03.2007
privind darea în administrare, închirierea şi transmiterea unor imobile din domeniul public al Judeţelui Arad în domeniul public al unor oraşe şi comune din judeţul Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice nr. 2717/23.03.2007 privind darea în administrare, închirierea şi transmiterea unor imobile din domeniul public al Judeţelui Arad în domeniul public al unor oraşe şi comune din judeţul Arad;
-Prevederile art. 12, alin. (1) şi (2), art. 14 din Legea nr. 213/1998, republicată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit. c şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă darea în administrare directă către Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad a imobilului, aflat în patrimoniul public a Judeţului Arad, situat în Chişineu Criş, str. Gării nr. 39 A, conform anexei 1.
Art.2.Se aprobă închirierea în condiţiile legii, prin licitaţie publică a imobilului situat în Vinga nr. 478, cu destinaţia de agenţie bancară, birouri administrative, conform anexei 2.
Art.3.Se aprobă închirierea în condiţiile legii, prin licitaţie publică a imobilului situat în Curtici D.J.792 C, Km 69+200, cu destinaţia de prestări servicii în agricultură şi construcţii, conform anexei 3.
Art.4.Se aprobă transmiterea fără plată din domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad în domeniul public al oraşelor Sebiş, Ineu, Lipova, comunei Gurahonţ şi administrarea Consiliilor Locale Sebiş, Ineu, Lipova şi Gurahonţ a următoarelor imobile:
-Imobil situat în Sebiş str. Morii nr. 28 - către Consiliul Local Sebiş;
-Imobil situat în Ineu calea Aradului nr. 6 - către Consiliul Local Ineu;
-Imobil situat în Lipova str. Nicolae Bălcescu nr. 33 - către Consiliul Local Lipova;
-Imobil situat în Gurahonţ, str. Parcului nr. 16 - către Consiliul Local Gurahonţ;
conform anexei 4.
În aplicarea art. 4 se vor întocmi Protocoale de primire predare cu fiecare consiliu local în parte.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
-Consiliilor locale: Sebiş, Ineu, Lipova şi Gurahonţ;
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad,
-Direcţia Economică,
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_4.xls Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
anexa_3.xls Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)