H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 90 / 30.03.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 90

din data: 30.03.2007
privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale, aflate pe teritoriul comunei Vârfurile judeţul Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 2637/22.03.2007 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale aflate pe teritoriul comunei Vârfurile;
-Adresa primăriei comunei Vârfurile nr. 2836/2006, privind propunerile de modificare a încadrării a unor drumuri vicinale în drumuri comunale;
-Hotărârea consiliului local al comunei Vârfurile nr. 56/27.09.2006 de aprobare a propunerii de încadrare a unor drumuri vicinale în drumuri comunale;
-Prevederile art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 91, alin.(3), lit. d şi e ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale, a următoarelor drumuri vicinale:
-drumul vicinal care leagă satul Avram Iancu cu satul Poiana şi care începe din D.N.- 79/A până în DC 41, având o lungime de 1,1 km. cu număr de clasificare DC 41/B;
-drumul vicinal care leagă satul Avram Iancu cu satul Vidra şi care începe din DN 79/A până în DC 42, având o lungime de 4,6 km., cu număr de clasificare DC 42/A;
-drumul vicinal care leagă satul Lazuri cu DE 76 Deva - Oradea , având o lungime de 2,5 km, cu număr de clasificare DC 42/B;
Art.2.Prezenta Hotărâre se comunică la:
-Consiliului local al comunei Vârfurile;
-Direcţia Tehnică - Investiţii

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)