H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 95 / 27.04.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 95

din data: 27.04.2007
privind completarea anexei nr. 1 la HCJ nr. 91/2007 cu privire la participarea Consiliului Judeţean Arad la programul „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad" şi acceptarea asocierii consiliilor locale la asociaţia Alicans


Având în vedere,
-Referatul nr. 3624 /20.04.2007 al Direcţiei Programe Proiecte şi Integrare Europeană;
-Prevederile art. 91, alin. (3), lit. (d) şi (e) ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-Hotărârile Consiliilor Locale: Macea, Olari, Seleuş, ªicula şi Zărand privind acceptarea aderării la asociaţia Alicans;
-Prevederile art.91, alin.(6) lit.(a) şi (c) ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se completează anexa nr. 1 a HCJ 91/2007 privind participarea Consiliului Judeţean Arad la programul „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad" cu următoarele comune:
64. Macea
65. Olari
66. Seleuş
67. ªicula
68. Zărand.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Direcţia Programe Proiecte şi Integrare Europeană
-Consiliilor locale nominalizate la Art. 1.
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)