H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 126 / 25.05.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 126

din data: 25.05.2007
privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean dat în concesiune la S.C. Compania de Apă S.A. Arad, cu valoarea bunurilor recepţionate în luna martie 2007


Având în vedere,
-Referatul nr. 4468/16.05.2007 al Direcţiei Tehnice - Investiţii,
-Prevederile art.6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 republicată a contabilităţii;
-Prevederile art.3 alin.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietarea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă trecerea în domeniul public al judeţului Arad a bunurilor recepţionate în luna martie 2007 în valoare de 114.425,15 lei şi concesionarea directă a acestora la S.C. Compania de Apă S.A. Arad, conform Anexei nr. 1 la prezenta.
Art.2 Valorea patrimoniului public de interes judeţean concesionat la S.C. Compania de Apă S.A. Arad se majorează cu suma de 114.425,15 lei conform Anexei nr. 2 la prezenta.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnic Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică - Serviciul de Contabilitate
-SC Compania de Apă Arad SA.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)