H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 125 / 25.05.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 125

din data: 25.05.2007
privind închirierea unui spatiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd.Revoluţiei, nr. 81 aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad şi administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Tehnice nr. 3107/04.05.2007 privind închirierea unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81 aflat în domeniul public al Judeţelui Arad şi administrarea directa a Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr.213/1998, actualizată privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 123, alin. (1) şi (2), lit. c din Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea în condiţiile legii, prin licitaţie publică a unui spaţiu având suprafaţă utilă de 6 mp, situat în imobilul din Arad, Bd. Revoluţiei nr.81, hol-intrare parter, cu destinaţia de birou, presă, publicitate.
Art.2.Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu având suprafaţă utilă de 6 mp, situat în imobilul din Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81, hol-intrare parter, conform anexei.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

CAIET_SARCINI_INCHIRIERE_spatiu_parter_Bd_Revolutiei_81.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)