H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 132 / 25.05.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 132

din data: 25.05.2007
privind plata unor despăgubiri si cheltuieli de judecată stabilite prin sentinţe civile


Având în vedere,
-referatul nr.4614 din 21.05.2007 întocmit de Biroul Juridic prin care se solicită plata cheltuielilor de judecată pentru acţiunea in contencios administrativ formulată de Sindicatul Funcţionarilor Publici din cadrul Consiliului Judeţean Arad si alţi angajaţi ai C.J.A pentru acordarea de drepturi salariale reprezentând prime de concediu aferente anilor 2001-2005;
-sentinţa civilă nr.127/14.02.001 pronunţată de Tribunalul Arad, rămasă definitivă şi irevocabilă;
-prevederile art.34 alin.(2) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
-sentinţele civile nr.1019/11.04.2007 şi nr.1086/17.04.2007 privind acordarea de drepturi salariale reprezentând prime de concediu aferente anilor 2001-2005.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se va achita si include in cheltuielile Consiliului Judeţean Arad suma de 39.422,17 lei, datorată către S.C Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A reprezentând despăgubiri si cheltuieli de judecată in conformitate cu sentinţa civila nr.127/14.02.2001 pronunţată de Tribunalul Arad, rămasă definitivă si irevocabilă.
Art.2.Se va achita si include in cheltuielile Consiliului Judeţean Arad suma de suma de 4.700 lei reprezentând despăgubiri si cheltuieli de judecată in conformitate cu sentinţa civilă nr. 1019 din 11.04.2007 si nr.1086 din 17.04.2007.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)