H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 134 / 29.06.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 134

din data: 29.06.2007
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielil evidentiate in afara bugetelui local pe anul 2007


Având în vedere,
-referatul nr. 57425.06.2007 al Direcţiei Economice privind finanţarea investiţiilor din fondul de rulment propriu al Consiliului Judeţean Arad ;
-prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/27.12.2006;
-Ordinul M.F. nr.1917. Normele Metodologice de organizare si conducere a contabilitatii institutiilor publice;
-referatul Administratiei de Drumuri si Poduri a Judetului Arad nr.1345/19.06.2007;
-referatul S.C. Aeroportul S.A. nr. 919/15.06.2007
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli derulat în afara bugetului local conform anexei MF nr. 141-05, la prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă modificarea obiectivelor din lista de investiţii pe anul 2007 având ca sursă de finanţare ,,fondul de rulment propriu" al Consiliului Judetean Arad, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului - Judeţul Arad ;
- Direcţia Generala a Finantelor Publice a Judeţului Arad ;
- Serviciul Buget- Venituri al Consiliului Judeţean Arad ;
- Administraţia de Drumuri si Poduri a Judeţului Arad ;
- S.C. Aeroportul S.A. Arad .

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_7.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)