H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 155 / 27.07.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 155

din data: 27.07.2007
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2007


Având în vedere,
- referatul nr. 6750 din 24.07.2007 al Direcţiei Economice privind finanţarea investiţiilor din fondul de rulment propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/27.12.2006;
-Ordinul M.F. nr.1917 Normele Metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice;
-referatul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad nr.9278/19.07.2007;
-referatul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Arad nr. 2547/19.07.2007;
-referatul Spitalului de Psihiatrie Mocrea;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, reactualizat;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli derulat în afara bugetului local conform anexei MF nr. 141-05, la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă detalierile de cheltuieli « anexa 7 » - titlul « cheltuieli de capital » la ordonatori de credite la care s-au operat modificări de program.
Art.3.Se aprobă rectificarea listei de investiţii pe anul 2007 având ca sursă de finanţare « fondul de rulment propriu » al Consiliului Judeţean Arad conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad,
-Serviciul Buget - Venituri al Consiliului Judeţean Arad,
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad,
-Spitalul Clinic de Obstetrica şi Ginecologie Arad,
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)