H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 190 / 31.08.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 190

din data: 31.08.2007
privind aprobarea Proiectului Tehnic "PARC DE AFACERI PECICA"


Având în vedere,
-Referatul nr. 84 din 28.08.2007 al Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic "PARC DE AFACERI PECICA";
-Acordul de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Consiliul Local Pecica în derularea acestui proiect;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 7 din 21.01.2005 privind asumarea calităţii de partener a Consiliului Judeţean Arad în proiectul "CENTRU DE DEZVOLTARE A AFACERILOR PECICA";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 35 din 31.01.2007 privind asumarea calităţii de partener a Consiliului Judeţean Arad în proiectul "PARCUL DE AFACERI PECICA";
-Prevederile art. 104, pct. 6 lit (a) din Legea 215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă documentaţia Studiu de Fezabilitate "PARC DE AFACERI PECICA", elaborat de SC ROMAIR CONSULTING SRL.
Art. 2. Se aprobă documentaţia Proiect Tehnic "PARC DE AFACERI PECICA", elaborat de SC ROMAIR CONSULTING SRL.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta Hotărâre se va comunica la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Agenţia de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad,
-Consiliul Local al Oraşului Pecica.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 8 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)