H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 215 / 12.10.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 215

din data: 12.10.2007
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad


Având în vedere,
-renunţarea domnului Ioan Cristina la calitatea de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Arad;
-prevederile art.17 din Legea nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei române;
-prevederile art. 4 din HG nr. 787/2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
-referatul nr. 9181 întocmit de secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, privind constatarea încetării mandatului de membru ATOP al domnului Ioan Cristina.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se revocă dl. Ioan Cristina din calitatea de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Arad.
Art.2. Se validează în calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad dl. Gheorghe Sabău, consilier judeţean.
Art.3. Membrul validat la art. 2 va face parte din Comisia de Coordonare, Situaţii de Urgenţă şi Petiţii.
Prezenta se comunică celor interesaţi şi se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_renuntare.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)