H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 216 / 12.10.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 216

din data: 12.10.2007
privind avizarea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare stradă Principală comuna Iratoşu judeţul Arad 1,40 km PT+DE"


Având în vedere,
-referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 9315/12.10.2007, privind avizarea documentaţiei pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare stradă Principală, comuna Iratoşu judeţul Arad 1,40 km PT+DE" privind Proiectul nr. 103/02.04.2007, elaborat de cătrefirma "S.C. EURO - ROUTE S.R.L. Arad";
-Hotărârea Consiliului Local Iratoşu nr. 54/10.09.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare stradă Principală, comuna Iratoşu judeţul Arad în lungime de 1,40 km";

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se avizează documentaţia pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare stradă Principală comuna Iratoşu, judeţul Arad 1,40 km PT+DE", conform Proiect nr. 103/02.04.2007, elaborat de proiectant "S.C. EURO - ROUTE S.R.L. Arad" şi Indicatorii Tehnico - Economici prevăuţi în anexa la hotărâre.

Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Consiliul Local Iratoşu
-Direcţia Tehnică
-Direcţia Economică

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_Reabilitare_strada_principala_Iratosu.doc Descarcă
anexa_Reabilitare_strada_principala_Iratosu.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)