H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 246 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 246

din data: 30.11.2007
privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în AGA la S.C. "Compania de Apă Arad" SA să voteze modalitatea de verificare a situaţiilor financiare anuale prin audit financiar


Având în vedere,
-adresa nr. 11779/12.11.2007 a S.C. "Compania de Apă Arad" SA, privind necesitatea mandatării membrilor AGA de a vota modalitatea de verificare a situaţiilor financiare anuale prin audit financiar;
-referatul nr. 10676 din 16.11.2007, privind necesitatea adoptării unei hotărâri de mandatare a membrilor AGA la S.C. "Compania de Apă Arad" SA de a vota pentru verificarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii prin audit financiar şi de organizare a auditului intern;
-prevederile OUG nr. 82/2007 de modificare a art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Reprezentantii Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Compania de Apă Arad" SA sunt mandataţi să voteze ca situaţiile financiare anuale ale societătii, să fie supuse auditului financiar.
Art.2.S.C. "Compania de Apă Arad" S.A. va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România .
Hotărârea se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. "Compania de Apă Arad" SA
-Membrilor AGA.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)