H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 242 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 242

din data: 30.11.2007
privind propunerile de repartizare către bugetele locale a suplimentării cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2007


Având în vedere,
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, art. 18;
-Prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, art.33;
-Referatul Direcţiei Economice nr. 11016/27.11.2007, privind propunerile de repartizare către bugetele locale a suplimentării cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2007;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a suplimentării cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2007, în conformitate cu anexa la hotărâre.
Art.2. Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad, va asigura transmiterea sumelor repartizate, la consiliile locale în cel mult trei zile de la data apariţiei prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia prefectului judeţului Arad;
-Consiliile locale implicate.
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
-Trezoreria municipiului Arad

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)