H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 280 / 21.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 280

din data: 21.12.2007
privind aprobarea cofinanţării lucrărilor aferente investiţiei REABILITARE DJ 792C, SECTOR CURTICI - INTERSECȚIA CU DN79, ETAPA II


Având în vedere,
- referatul nr.180./14.12.2007 al Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR privind aprobarea cofinanţării Consiliului Judeţean Arad pentru lucrările aferente investiţiei „Reabilitare DJ792C Sector Curtici - intersecţia cu DN79, Etapa II";
- Hotărârea CJA nr. 150 / 27.10.2007 privind aprobarea lucrărilor aferente investiţiei "Reabilitare DJ 792C DN 79 - Curtici, km 59+955÷67+147,94";
- procedurile de accesare a programului PHARE CBC/INTERREG IIIA România-Ungaria 2005 din Ghidul solicitantului elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei;

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă cofinanţarea lucrărilor de Reabilitare DJ792C Sector Curtici - intersecţia cu DN79, Etapa II în valoare de 266.500 Euro.

Prezenta hotărâre se comunică la:
Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
Agenţia de Promovare şi Dezvoltare a Judeţului Arad - ADAR;
Instituţia Prefectului.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_chisbora.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)