H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 7 / 23.01.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 7

din data: 23.01.2008
privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, proiect nr. 9978/20.10.2007, elaborat de S.C. Interdevelopment S.R.L Bucureşti, beneficiar Consiliul Judeţean Arad


Având în vedere,
-Cadrul legislativ privind elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor:
-O.U.G nr.195/2005 privind protecţia mediului;
-O.U.G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;
-O.U.G nr.61/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;
-Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 951/2007 privind metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;
-Referatul comun al Direcţiei P.P.I.E. şi Serviciului A.T.U nr. 543/18.01.2008 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Arad;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu al C.J.Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia PPIE, Arhitect ªef, Serviciul ATU, Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului judeţean Arad,
-Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad,
-Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara,
-Consiliile locale.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_P.J.G.D.xls Descarcă
P.J.G.D.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)