H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 5 / 23.01.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 5

din data: 23.01.2008
privind propunerile de repartizare către bugetele locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit destinate susţinerii programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură


Având în vedere,
-referatul nr. 505 din 17.01.2008 al Direcţiei Economice privind propunerile de repartizare către bugetele locale a cotei de 20% din sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2008;
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007;
-Prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit pe anul 2008, în conformitate cu anexa la hotărâre.
Art.2.Alocarea tranşelor din sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale se va face după prezentarea unui document justificativ ferm (de ex. contract încheiat), iar virarea efectivă a cotelor defalcate din impozitul pe venit se va face în limita încasărilor comunicate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad.
Art.3.Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad, va asigura transmiterea sumelor repartizate, la consiliile locale în cel mult trei zile de la data apariţiei prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judeţului Arad;
- Consiliile locale implicate;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
- Trezoreria municipiului Arad.PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 4 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 25 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)