H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 17 / 08.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 17

din data: 08.02.2008
privind aprobarea preţurilor la apă potabilă şi tarifele la canalizare - epurare practicate de „SC Compania de Apă Arad" SA


Având în vedere,
- referatul Direcţiei Economice nr.759 din 2008, privind majorarea preţurilor la apă potabilă şi tarifele la canalizare-epurare practicate de SC "Compania de Apă Arad" SA;
-Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
-Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 art. 34 alin. (5);
-Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 180/23.01.2008;
-prevederile Acordului de Împrumut încheiat între Guvernul României şi BERD nr.569/1997;
-prevederile Amendamentului nr. 3 la Contractul de Împrumut nr. 894/2001 semnat între SC "Compania de Apă Arad" SA şi BERD;
-prevederile Contractului de Garanţie încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi BERD;
-Hotărârea nr. 45/2004 a Consiliului Judeţean Arad prin care s-a aprobat Amendamentul nr.3 la Contractul de Împrumut nr.894/2001;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare care vor fi practicate de SC "Compania de Apă Arad" SA la nivelul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre începând cu data aprobării în şedinţa Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad,
-S.C. "Compania de Apă Arad" SA,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
referat.doc.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)