H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 13 / 08.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 13

din data: 08.02.2008
privind plata contribuţiei Judeţului Arad pe anul 2008 la Fondul pentru Dezvoltare al Regiunii Vest


Având în vedere,
-Iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad de aprobare a contribuţiei pe anul 2008 la Fondul pentru Dezvoltare al Regiunii Vest;
-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Dezvoltarea Regională al Regiunii Vest;
-Legea 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România - art.7 alin. (4);
-Hotărârea nr. 30/2007 privind aprobarea contribuţiei Consiliilor Judeţene din Regiunea de Vest la Fondul de Dezvoltare Regională al Regiunii de Vest;
-Referatul Direcţiei Economice nr. 1138/05.02.2008 la proiectul de hotărâre privind cuantumul contribuţiei la Fondul pentru Dezvoltare al Regiunii Vest pe anul 2008.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata contribuţiei pe anul 2008 în sumă de 1,3 RON/locuitor/an adică 596.596 lei/an.
Art.2.Serviciul contabilitate al Consiliului Judeţean Arad va asigura virarea sumei în contul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest în tranşe trimestriale, până la data de 20 a primei luni din fiecare trimestru, potrivit prevederilor din Hotărârea nr. 30/2007 a Regiunii de Dezvoltare Vest.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Agenţia pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)