H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 34 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 34

din data: 29.02.2008
privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2008 în judeţul Arad şi care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei calculate în natură


Având în vedere,
-prevederile art. 62 alin. (1) din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 517/2003 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003;
-adresa nr. 1386/15.02.2008, a Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad, care propune preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2008;
-referatul nr. 1575/15.02.2008 al Direcţiei Administraţie Publică, privind propunerile la preţurile medii ale produselor agricole practicate în judeţul Arad pentru anul 2008 şi care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei calculate în natură;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.(1) Se aprobă preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2008 practicate în judeţul Arad, care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei calculate în natură, conform anexei la prezenta hotărâre.
(2) În cazul în care arendatorul prezintă documente justificative legale, privind valorificarea produselor la alte preţuri decât cele din anexă, acestea vor fi luate în calcul la stabilirea veniturilor din arendă.
Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)