H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 44 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 44

din data: 29.02.2008
privind aprobarea contribuţiei proprii în vederea contractării finanţării proiectului „GÂNDEªTE VERDE! - Campanie de conştientizare"


Având în vedere,
-Referatul nr.1748/20.02.2008 al Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare Europeană, Compartimentul Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii, privind necesitatea asigurării contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului „GÂNDEªTE VERDE! - Campanie de conştientizare";
-O.U.G. 78/2000 (modif. prin OUG 61/2006) privind regimul deşeurilor - art. 49 lit.g, art 49’ lit.f;
-Planul Local de Acţiune pe Mediu-Judeţul Arad (PLAM), p. 142, 160;
-Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD), p. 104;
-Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD), p. 138;

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contribuţia proprie, în valoare de 112.020 lei, în vederea realizării proiectului „GÂNDEªTE VERDE! - Campanie de conştientizare".
Art.2.Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului este domnul Adrian Ballai, Director al Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare Europeană.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare Europeană.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
buget.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)