H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 45 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 45

din data: 29.02.2008
privind aprobarea asigurării contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului „ÎNCà O ªANSÄ - phare 2004-2006 „Coeziune Economică şi Socială - Servicii Sociale„


Având în vedere,
-referatul nr. 74/21.02.2008 al Unităţii de Asistenţă Medico-Sociale Ghioroc, privind necesitatea asigurării cofinanţării pentru realizarea proiectului "ÎNCÃ O ªANSÃ";
-prevederile art. 12, alin. (3) din Legea 215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Arad, în valoare de 19.739 euro, în vederea realizării proiectului „Încă o şansă„.
Art.2.După finalizarea proiectului ,,cheltuielile de personal" ale unei părţi din personalul de specialitate se vor finanţa din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Ghioroc
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
buget.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)