H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 54 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 54

din data: 29.02.2008
privind depunerea de proiect în vederea înfiinţări unui Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii


Având în vedere,
-Referatul înregistrat la D.G.A.S.P.C. cu nr. 6837/21.02.2008 privind depunerea de proiect în vederea aprobării înfiinţări Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii;
-Ordinul 14/30.01.2008 pentru aprobarea Manualului de Implementare pentru finanţarea de subproiecte prin Proiectul „Iniţiativa Copiii Străzii" finanţat conform prevederilor Acordului de Împrumut înre România şi Banca de dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1480 Add (2005), ratifica prin Legea nr. 388/2006;
-Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Desemnarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Arad ca structură responsabilă cu elaborarea şi derularea subproiectului.
Art.2. Desemnarea Directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Arad ca persoană împuternicită să semneze cererea de finanţare şi contractul de finanţare.
Art.3.Asigurarea cofinanţării contribuţiei în bani de minim 21% din costul total al subproiectului din fondurile bugetului propriu al CONSILIULUI JUDETEAN ARAD.
Art. 4.Asigura costurile de funcţionare a serviciului nou creat din bugetul propriu al CONSILIULUI JUDETEAN ARAD atât timp cât serviciul este necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune. Nivelul costurilor menţionate în referatul anexat la prezenta hotărâre, reprezintă asigurarea cheluielilor de funcţinare a adăpostului.
Art. 5.Menţinerea destinaţiei clădirii care se va construi/amenaja pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de 10 ani de la darea în funcţiune a serviciului.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)