H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 67 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 67

din data: 28.03.2008
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Arad a unui autobuz concesionat la S.C.Compania de Transport Public Arad S.A. în concesiune la S.C. Aeroportul Arad S.A.


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Tehnice-Ivestiţii nr. 2924 din 24.03.2008 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Arad a unui autobuz concesionat la S.C.Compania de Transport Public Arad S.A. în concesiune la S.C. Aeroportul Arad S.A;
-Prevederile art.91, pct.(2), lit.b şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-Prevederile art. 210, alin.(1) din Legea nr. 31/1990, reactualizată, privind societăţile comerciale;
-avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă diminuarea bunurilor din domeniul public al Judeţean Arad concesionate la S.C. "Compania de Transport Public Arad" S.A cu autobuzul seria AOJ110003L000989, număr inventar inventar 656120 şi valoare de 56.735,6 lei.
Art.2.Se aprobă majorarea bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad concesionate la S.C. "Aeroportul Arad" S.A. cu autobuzul seria AOJ110003L000989, număr de inventar 656120 şi valoare de 56.735,6 lei.
-Hotărârea se comunică la:
- Direcţia Tehnică-Investiţii;
- Direcţia Economică,
- S.C. Aeroportul Arad S.A.;
- S.C.Compania de Transport Public Arad;
- Instituţia Prefectului - Judeţului Arad.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)