H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 56 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 56

din data: 28.03.2008
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Arad


Având în vedere,
-Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 132/29.01.2007, privind aprobarea metodologiei de elaborare şi a structurii cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, Anexa nr.1, Secţiunea a 2-a art.6 - (1);
-Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr.1/28.02.2008;
-Referatul nr.287850/24.03.2008 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" Arad privind propunerea de aprobare a Planului de Acoperire şi Analiză a Riscurilor al judeţului Arad;
-Avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Arad, anexă la prezenta hotărâre.
Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad.
PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_7.doc Descarcă
anexa_13.doc Descarcă
anexa_9.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă
anexa_4.doc Descarcă
Plan_riscuri_jud_Arad.doc Descarcă
anexa_5.DOC Descarcă
Pagina_de_titlu.doc Descarcă
anexa_6.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)