H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 28.03.2008
privind numirea Comisiei de evaluare pentru licitaţiile publice de proiecte in vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă


Având în vedere,
- prevederile art. 12 şi ale art. 15 din O.G. nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;
-prevederile art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
-referatul domnişoarei director Dumitrean Ana-Maria, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad nr. 25/22.01.2008 prin care se propune numirea Comisiei de evaluare pentru licitaţiile publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă;
-avizul comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se constituie Comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul „Turism", în următoarea componenţă:
-Mandek Francisc - preşedinte
-Duka Iosif Atila - vicepreşedinte
-Moţica Ana - membru
-Leah Sandu - membru
-Oneţ Aurelian - membru
-Dumitrean Ana-Maria - membru
-Tătar Aurora - membru
-Popa Ancuţa - secretar
-Botea Sebastian - membru
Art.2.Se constituie Comisia de evaluare pentru domeniile sectoriale: activităţi cultural - artistice, cultură tradiţională, activităţi sportive, educaţie şi sănătate, producţii editoriale, activităţi de tineret, în următoarea componenţă:
-Micurescu Ion - preşedinte
-Fîciu Aniela - vicepreşedinte
-Herlo Rodica - membru
-Rotaru Zoea - membru
-Flueraş Ioan - membru
-Dumitrean Ana-Maria - membru
-Tătar Aurora - membru
-Popa Ancuţa - secretar
-Botea Sebastian - membru.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_Centru_cult.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)