H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 88 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 88

din data: 24.04.2008
privind încheierea Acordului de Colaborare dintre judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi Regiunea Veneto (Italia)


Având în vedere,
-referatul nr. 3661 din 15.04.2008, al Serviciului de Relaţii Externe şi Integrare Europeană din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare Europeană cu privire la oportunitatea încheierii Acordului de Colaborare între judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi Regiunea Veneto (Italia);
-Scrisoarea preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, dl. Constantin Ostaficiuc, de comunicare a avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr. H2/820/02.04.2008 de încheiere a Acordului;
-Prevederile Art. 104 (6) c) din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă încheierea Acordului de Colaborare încheiat între judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi Regiunea Veneto (Italia).
Art.2.Preşedintele Consiliului Judeţean Arad este mandatat să semneze acest Acord, aşa cum a fost aprobat prin Art. 1 din prezenta Hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Regiunea Veneto
-Judeţele Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

LastScan.jpg Descarcă
referat.doc Descarcă
LastScan2.jpg Descarcă
LastScan3.jpg Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)