H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 87 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 87

din data: 24.04.2008
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Arad în calitate de membru al Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007 - 2013


Având în vedere,
-referatul nr. 9 din 10.04.2008 al Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR cu privire la aprobarea participării Consiliului judeţean Arad în calitate de membru al Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013;
-Adresa Consiliului Judeţean Arad nr. 604/23.01.2008 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Comitetului Comun de Monitorizare şi în Comitetul Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007 - 2013;
-Adresa din 08.04.2008 a d-nei Secretar de Stat Anna HORVATH privind desemnarea membrilor în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013;
-Prevederile art. 104, pct. 6 lit (a) din Legea 215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Arad în calitate de membru al Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007 - 2013, prin preşedintele Consiliului judeţean şi directorul ADAR.

Prezenta Hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Agenţia de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)