H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 94 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 94

din data: 24.04.2008
privind majorarea bunurilor din domeniul public concesionat către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3690/15.04.2008 al Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind propunerea de majorare a bunurilor din domeniul public concesionate la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, urmare a achiziţionării unui număr de 12 autobuze din import;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară bunuri de interes public judeţean un număr de 12 autobuze, achiziţionate către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, în valoare totală de 942.546,40 lei, conform datelor din anexă.
Art.2.Se aprobă majorarea bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad, concesionate către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu bunurile menţionate la art. 1.
Art.3.Se va modifica Contractul de Concesiune nr. 3161/05.04.2007, prin completarea Anexei nr. 2 la contract cu valoarea bunurilor menţionate la art.1.
Hotărârea se comunică la:
- Direcţia Tehnică - Investiţii
- Direcţia Economică
- S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
REFERAT.DOC Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)