H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 103 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 103

din data: 24.04.2008
privind constituirea grupului de monitorizare în vederea realizării Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad


Având în vedere,
-Referatul nr.4030/17.04.2008 privind propunerea constituirii grupului de monitorizare în vederea realizării Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad;
- O.U.G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;
-O.U.G nr.61/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;
-Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 951/2007 privind metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr.7/23.01.2008 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr.19/08.02.2008 privind aprobarea Ghidului pentru realizarea Raportului Anual de Monitorizare a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Arad.
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se înfiinţează grupul de monitorizare în următoarea componenţă:
1.Calalb Monica- Serviciu A.T.U. C.J. Arad
2Horhogea Vasile- Direcţia P.P.I.E. C.J. Arad
3.Răduică Ramona- A.R.P.M. Timişoara
4.Popescu Daniela - A.P.M.Arad
5.Sârbu Dorin- G.N.M-Comisariatul Judeţean Arad
6.Elena Portaru - Primăria Municipiului Arad
7.Luculescu Mariana- Primăria Pecica
8.Morar Ovidiu- Primăria Pâncota
9.Dudeştean Lucian- Primăria Lipova
10.Corlan Costinel- Primăria Ineu
11.ªtiop Flavius Marius- Primăria Sebiş
12.Codre Maria- Primăria Curtici
13.Aldea Ioan- Primăria Nădlac
14.Scărlătescu Mihai- Primăria Sântana
15.Senteş Adrian- Primăria Chişineu Criş
Art.2. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu al C.J.Arad şi se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
-Comitetului de coordonare al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
-Membrilor grupului de monitorizare.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)