H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 93 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 93

din data: 24.04.2008
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C.Compania de Apă Arad S.A., de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2007


Având în vedere,
-Prevederile art. 9 din Actul adiţional de modificare a art. 15, alin. 4 din Actul constitutiv al SC Compania de Apă Arad SA, aprobat prin HCJ Arad nr. 122/03.06.2005 şi modificată prin HCJ Arad nr. 230/15.12.2005;
-Solicitarea nr. 3793/10.04.2007 formulată de conducerea SC Compania de Apă Arad SA de a încredinţa mandat reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în AGA de a vota aprobarea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2007;
-referatul nr. 4059/17.04.2008 al Direcţiei Administraţiei Publice privind propunerea de mandatare a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A., de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2007;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A. de a vota aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2007.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează reprezentanţii:
-dl. Pavel Flueraş
-dl. Ionel Giurgelea
-dl. Caius Mihai Parpală.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)