H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 84 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 84

din data: 24.04.2008
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 poziţia 45, Primăria ªicula şi poziţia 25 Primăria Dieci


Având în vedere,
- referatul nr. 2008 al Direcţiei Economice privind modificarea anexei la Hotărârea nr.5/23.01.2008 poziţia 45, Primăria ªicula şi poziţia 25 Primăria Dieci;
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;
-Prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006;
-avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Modificarea poziţiei 45 din anexa la Hotărârea nr.5/23.01.2008 în sensul că se transferă fondurile alocate de 180.000 lei de la proiectul „Management deşeuri colectare şi depozitare" la proiectul „Canalizare Ape menajere" în Comuna ªicula.
Art.2. Modificarea poziţiei 25 din anexa la Hotărârea nr.5/23.01.2008 pentru Primăria Dieci, astfel:
- se alocă suma de 77.144 lei pentru proiectul Modernizare Reabilitare DC 36 Crocna;
-se alocă suma de 72.856 lei pentru proiectul Reabilitare porţiune str. Cimitirului din localitate;
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Consiliul Local ªicula
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad
-Primaria Dieci.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)