H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 85 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 85

din data: 24.04.2008
privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România


Având în vedere,
- Propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Arad cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a prezentului proiect de hotărâre;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-Adresa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România nr. 307/07.04.2008 privind nivelul contribuţiei pe anul 2007;
-Referatul Direcţiei Economice nr. 3744/10.04.2008 la proiectul de hotărâre privind nivelul cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
-avizul comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România în sumă de 46.173 RON adică 0,1 lei/loc din judeţul Arad.
Art.2.Serviciul contabilitate al Consiliului Judeţean Arad va asigura plata cotizaţiei în contul U.N.C.J.R. deschis la BCR Alexandria până la finele anului 2008.
-Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)