H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 105 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 105

din data: 24.04.2008
privind aprobarea investiţiilor prevăzute a fi incluse în aplicaţia pentru accesarea de fonduri de Coeziune (Faza 1 de investiţii: 2008-2013), şi a planul de investiţii pe termen lung pentru proiectul Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare în judeţul Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 4123/21.04.2008 al Direcţiei Programe Proiecte şi Integrare Europeană, Compartimentul Unitate Judeţeană de Monitorizare;
-Prevederile art. 91, alin. (3), lit. D şi e ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-Prevederile art. 91, alin. (6), lit. A şi c ale Legii nr. 215 a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Master Plan-ul pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad, care este în concordanţă cu viziunea de dezvoltare a judeţului Arad pentru sisteme de alimentare cu apă şi canalizare.
Art.2.Se aprobă Investitiile prioritare pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Arad, prevăzute a fi incluse in aplicaţia pentru accesarea de Fonduri de Coeziune.
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică la:
-Direcţia Programe Proiecte şi Integrare Europeană
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Comparatie_investitii.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)