H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 111 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 111

din data: 23.05.2008
privind asumarea responsabilităţii Consiliului Judeţean Arad pentru întreţinerea drumurilor judeţene DJ 707C şi DJ 708 şi alocarea fondurilor necesare întreţinerii drumului, în cadrul proiectului "Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti componenta traseului turistic E 68 - Moneasa"


Având în vedere,
-referatul nr. 16/13.05.2008 al Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR privind asumarea responsabilităţii Consiliului Judeţean Arad pentru întreţinerea drumului Juliţa - Mădrigeşti DJ 707C şi DJ 708 şi alocarea fondurilor necesare întreţinerii drumului, în cadrul proiectului "Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componenta traseului turistic E 68 - Moneasa";
-prevederile art. 104, pct. 6 lit (a) din legea 215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Consiliul Judeţean Arad îşi asumă responsabilitatea întreţinerii drumurilor judeţene DJ 707C şi DJ 708 din cadrul proiectului „Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componentă a traseului turistic E68 - Moneasa".
Art.2.Se aprobă alocarea fondurilor necesare întreţinerii drumului, în valoare de 1.850.000 Euro / 25 ani.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a judeţului Arad
-Agenţiei de Promovare şi Dezvoltare a judeţului Arad - ADAR

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)