H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 110 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 110

din data: 23.05.2008
privind stabilirea tarifelor la serviciile de interes judeţean prestate de Biblioteca Judeţeană „A.D. XENOPOL" Arad


Având în vedere:
-referatul nr.540/05.05.2008 a Bibliotecii Judeţene „A.D. XENOPOL" Arad prin care se propune nivelul tarifelor la serviciile de interes judeţean prestate pe anul 2009;
-prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.44/2004, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal;
-prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, „Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale";
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă nivelul preţurilor şi tarifelor începând cu data de 01.01.2009 la serviciile de interes judeţean prestate de Biblioteca Judeţeană „A.D. XENOPOL" Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 112/25.05.2007 a Consiliului Judeţean Arad privind stabilirea tarifelor la serviciile de interes judeţean prestate de Biblioteca Judeţeană „A.D. XENOPOL" Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Prefectura Judeţului Arad;
-Biblioteca Judeţeană „A.D. XENOPOL" Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)