H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 108 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 108

din data: 23.05.2008
privind stabilirea costului pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor speciale de transport, a tarifelor ce se aplică autovehiculelor cu tonaj şi/sau gabarit depăşit care circulă pe drumurile judeţene, precum şi a tarifelor pentru utilizarea zonei drumurilor judeţene aflate în patrimoniul public al judeţului Arad, pentru anul 2009


Având în vedere,
-referatul nr.1024 din 06 mai 2008 al Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad;
-prevederile art.41, 46 şi 47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul comun nr.407/1999 al Ministerului Transporturilor şi al Ministerului de Interne;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Eliberarea avizelor şi autorizaţiilor speciale de transport se face la cerere, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei, contra cost, la cuantumul de 260 RON.
Eliberarea se face pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pe încă 12 luni, dacă solicitarea de reînnoire se face înaintea expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiei speciale de transport şi dacă sunt respectate condiţiile impuse de reglementările în vigoare.
La eliberarea avizelor şi autorizaţiilor în regim de urgenţă, costul acestora se dublează.
Art.2.Tarifele şi limitele maxime admise, ce se aplică autovehiculelor cu tonaj şisau cu gabarit depăşit, înmatriculate în România, care circulă pe drumurile judeţene aflate în patrimoniul public al judeţului Arad, sunt cele prevăzute în anexa nr.1.
Art.3. Stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 cu completările ulterioare, se va face de către personalul desemnat de către directorul Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad, prin dispoziţie.
Art.4.Tarifele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi execuţie a unor obiective în zona drumurilor judeţene, sunt cele prevăzute în anexa nr.2.
Art.5. Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad, poate concesiona sau închiria suprafeţe de teren din zona drumurilor judeţene pentru amplasări de panouri publicitare şi reclamă, pentru spaţii cu destinaţii comercială, etc., conform tarifelor stabilite în anexa nr.3.
Art.6.Pentru utilităţi amplasate în zona drumurilor publice, cum ar fi: conducte de ţiţei, gaze, conductori electrici,cabluri telefonice, conducte de apă, etc., tarifele sunt cele, prevăzute în anexa nr.4.
Art.7.Hotărârea nr.110/25.05.2007 a Consiliului Judeţean Arad se abrogă.
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2009.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_4.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
limite_max.admise.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)