H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 117 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 117

din data: 23.05.2008
privind modificarea patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Salvator Vuia" Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 4716/13.05.2008 al Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind necesitatea modificării patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Salvator Vuia" Arad;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară bunuri de interes public judeţean, investiţiile realizate la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Salvator Vuia" Arad, imobil situat în municipiul Arad, str. Episcopiei nr. 5, cu o valoare de 468.844,98 lei, după cum urmează:

Nr. crt.
Investiţie
Valoare
1
Grup electrogen
117.500,71 lei
2
Instalatie pentru producerea oxigenului
200.000,00 lei
3
Amenajare acces spital
54.514,00 lei
4
Centrală termică abur
47.481,00 lei
5
Alimentare cu apă potabilă
49.349,27 lei

TOTAL
468.844,98 lei
Art.2. Se aprobă majorarea bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad, date în administrare directă către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Salvator Vuia" Arad, cu bunurile menţionate la art. 1.
Art.3.Se modifică în mod corespunzător Contractul de administrare directă nr. 2128/15.03.2006.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)