H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 119 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 119

din data: 23.05.2008
privind transmiterea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad, a unei ambulanţe


Având în vedere,
-Referatul nr.4837/16.05.2008 al Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind transmiterea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad, a unei ambulanţe;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213 / 1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad, pentru o perioadă de 5 ani, a autovehiculului special, ambulanţă, marca VW, număr de inventar 422101, care face parte din domeniul privat al Judeţului Arad.
Art.2. Pentru îndeplinirea prevederilor art.1 mai sus menţionat, între Consiliul Judeţean Arad şi Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad, se va încheia un contract de comodat.
Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică
-Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)