H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 120 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 120

din data: 23.05.2008
privind închirierea unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81, aflat în domeniul public al Judeţelui Arad, către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră graniţa România - Ungaria


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice nr. 4842/ 16.05.2008 privind închirierea unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81 aflat în domeniul public al Judeţelui Arad şi către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră graniţa România - Ungaria;
-Prevederile art. 14 şi 17 din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 123, alin. (1) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale.
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă închirierea către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră graniţa România - Ungaria, a unui spaţiu având suprafaţă utilă de 5,30 mp, situat la parterul imobilului din Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81, cu destinaţia de birou, pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii termenului de închiriere. Chiria lunară pentru spaţiul închiriat este de 24 €/lună.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Economică
-Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat;

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)