H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 132 / 27.06.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 132

din data: 27.06.2008
privind validarea mandatelor pentru funcţia de consilier judeţean


Având în vedere,
-raportul Comisiei de validare privind legalitatea alegerii consilierilor cu propunerea de validare a acestora;
- rezultatul votului exprimat deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, pentru fiecare consilier, în vederea validării mandatelor;
- prevederile art.892 alin. 3-5 din Legea 215/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.66/2008;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se validează mandatele pentru funcţia de consilier judeţean după cum urmează:
Nr.crt. Numele şi prenumele Apartenenţa politică

1. Bölöni György UDMR
2. Chambre Dorina Rodica PD-L
3. Costin Ionel PD-L
4. Cristina Ioan PNL
5. Dat Ionel PSD
6. Don Ciprian Florin PD-L
7. Drăgan Cristian Ioan PD-L
8. Galu Cosmin Radu PNȚCD
9. Giurgelea Ionel PD-L
10. Herlo Rodica PSD
11. Jurcă Sever PD-L
12. Leah Sandu Virgil PD-L
13. Matula Iosif PD-L
14. Mihuţ Teodor PD-L
15. Moţica Ana Lenuţa PNL
16. Năsui Adrian PD-L
17. Negrea Daniel PD-L
18. Ocoliceanu Horia Adrian PD-L
19. Parpală Caius Mihai PNL
20. Pistru Popa Eusebiu Manea PD-L
21. Purcaru Mircea PC
22. Remeţan Florin PSD
23. Sabău Gheorghe PSD
24. Scorobete Radu PNL
25. Seculici Gheorghe PD-L
26. Sipos Gheorghe UDMR
27. Stragea Cristian Dimitrie PNL
28. Toth Csaba UDMR
29. Țolea Adrian Florin PD-L
30. Ulici Ioan PD-L
31. Velici Florin Teodor PD-L
32. Vesa Teodor PC

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
4 COSTIN IONEL (PD-L)
 
5 CRISTINA IOAN (PNL)
 
6 DAT IONEL (PSD)
 
7 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
8 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
9 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
10 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
11 HERLO RODICA (PSD)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 STRAGEA CRISTIAN DIMITRIE (PNL)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)