H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 133 / 27.06.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 133

din data: 27.06.2008
privind declararea Consiliului judeţean Arad ca legal constituit


Având în vedere,
-depunerea în şedinta publică a jurământului de credinţă de către toţi consilierii validaţi;
-prevederile art.90 coroborat cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.215/2001, actualizată;
-prevederile art.88 alin.(2) din Legea nr.215/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea nr.35/2008;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Consiliul judeţean Arad, autoritate a administraţiei publice judeţene, se declară legal constituit.
Art.2:Consiliul judeţean Arad se completează cu dl. preşedinte Petru Nicolae Ioţcu, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
4 COSTIN IONEL (PD-L)
 
5 CRISTINA IOAN (PNL)
 
6 DAT IONEL (PSD)
 
7 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
8 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
9 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
10 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
11 HERLO RODICA (PSD)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 STRAGEA CRISTIAN DIMITRIE (PNL)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)