H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 132 / 27.06.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 132

din data: 27.06.2008
privind validarea mandatelor pentru funcţia de consilier judeţean


Având în vedere,

- raportul Comisiei de validare privind legalitatea alegerii consilierilor cu propunerea de validare a acestora;
- rezultatul votului exprimat deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, pentru fiecare consilier, în vederea validării mandatelor;
- prevederile art.892 alin. 3-5 din Legea 215/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.66/2008;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se validează mandatele pentru funcţia de consilier judeţean după cum urmează:


Nr.crt. Numele şi prenumele Apartenenţa politică

1. Bölöni György UDMR
2. Chambre Dorina Rodica PD-L
3. Costin Ionel PD-L
4. Cristina Ioan PNL
5. Dat Ionel PSD
6. Don Ciprian Florin PD-L
7. Drăgan Cristian Ioan PD-L
8. Galu Cosmin Radu PNȚCD
9. Giurgelea Ionel PD-L
10. Herlo Rodica PSD
11. Jurcă Sever PD-L
12. Leah Sandu Virgil PD-L
13. Matula Iosif PD-L
14. Mihuţ Teodor PD-L
15. Moţica Ana Lenuţa PNL
16. Năsui Adrian PD-L
17. Negrea Daniel PD-L
18. Ocoliceanu Horia Adrian PD-L
19. Parpală Caius Mihai PNL
20. Pistru Popa Eusebiu Manea PD-L
21. Purcaru Mircea PC
22. Remeţan Florin PSD
23. Sabău Gheorghe PSD
24. Scorobete Radu PNL
25. Seculici Gheorghe PD-L
26. Sipos Gheorghe UDMR
27. Stragea Cristian Dimitrie PNL
28. Toth Csaba UDMR
29. Țolea Adrian Florin PD-L
30. Ulici Ioan PD-L
31. Velici Florin Teodor PD-L
32. Vesa Teodor PCPREŞEDINTE,
PETRU NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 33 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)