H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 137 / 03.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 137

din data: 03.07.2008
privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Arad


Având în vedere,
- propunerile făcute în plen privind componenţa comisiilor şi rezultatul votului exprimat în acest sens;
- prevederile art. 98 coroborate cu cele ale art. 54 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului judeţean, se organizează şase comisii de specialitate pe domenii de activitate, după cum urmează:
1. Comisia de buget, finanţe, studii şi analize economico-financiare:
-Pistru Popa Eusebiu Manea
-Giurgelea Ionel
-Leah Virgil Sandu
-Parpală Caius
-Sipos György

2.Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului:
-Seculici Gheorghe
-Velici Florin Teodor
-Ulici Ioan
-Sabău Gheorghe
-Vesa Teodor

3.Comisia pentru servicii publice, sociale şi turism:
-Drăgan Cristian Ioan
-Negrea Daniel
-Mihuţ Teodor
-Scorobete Radu
-Dat Ionel

4.Comisia pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret:
-Chambre Dorina Rodica
-Costin Ionel
-Moţica Ana Lenuţa
-Herlo Rodica
-Toth Csaba

5.Comisia juridică, gestionarea patrimoniului şi respectarea drepturilor cetăţeneşti:
-Jurcă Sever
-Ocolicean Horia Adrian
-Don Ciprian Florin
-Cristina Ioan
-Remeţan Florin

6.Comisia pentru strategii de dezvoltare, cooperare interinstituţională şi integrare europeană:
-Năsui Adrian
-Hondea Ioan
-Bölöni György
-Purcaru Mircea
-Galu Cosmin.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)