H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 141 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 141

din data: 15.07.2008
privind modificarea patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 5826/18.06.2008 al Direcţiei Tehnice - Investiţii şi Direcţiei Economice, privind modificarea patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se declară bunuri de interes public judeţean, investiţiile realizate la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, cu o valoare de 617.560,29 lei, după cum urmează:Nr. crt.
Investiţie
Valoare
A.
CENTRALE TERMICE

1
C.P. ªiria
Centrală termică, 2 cazane FERROLI PEGASUS 73 - M 255 kw
110.389,58 lei
2
Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Arad, str. Oituz, nr. 135A
Centrală termică, 2 cazane FERROLI PEGASUS 73 -119 kw
156.999,34 lei
3
C.P.3. Arad, str. T. Vladimirescu nr. 10
2 cazane ARISTON UNOBLOC G 64RI 63,5 kw
45.486,87 lei

Total
312.875,79 lei
B.
LIFTURI - PLATFORME

1
C.P. Varadia de Mureş, nr. 38
Platforma orizontală
41.260,87 lei
2
C.P.3 Arad, str. T. Vladimirescu nr. 10
Platforma orizontală
49.954,00 lei
3
C.P.M. Arad, str. Udrea nr. 4-6
Platforma orizontală
62.467,86 lei
4
Centrul Maternal Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13
Platforma verticală
74.743,00 lei
5
Arad, Sediul central, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12
Platforma verticală
76.258,77 lei

Total
304.684,50 lei
TOTAL
617.560,29 lei


Art.2.Se aprobă majorarea bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad, date în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, cu bunurile menţionate la art. 1.
Art.3.Se modifică în mod corespunzător Contractul de administrare directă nr. 8650/17.10.2006 şi a Actului adiţional nr. 2521/11.03.2008.
Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)