H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 140 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 140

din data: 15.07.2008
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008 al Consiliul Judeţean Arad


Având în vedere,
- prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
- Ordinul M.F. nr.1917, Normele Metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice modificat şi complectat;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- referatul activităţii proprii a Consiliului Judeţean Arad nr.6492/08.07.2008;
- referatul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad nr. 5926/27.05.2008;
- referatul Direcţiei Tehnice - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 5418/06.06.2008;
- avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008, conform anexei MF nr.141-05, la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă modificarea obiectivelor din lista de investiţii pe anul 2008 având ca surse de finanţare ,,alte surse constituite potrivit legii" şi "surse din bugetul local" conform anexei 3 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se modifică prevederile art. 3 din hotărârea CJA nr. 11/08.02.2008 în sensul că suma destinată achizitionării echipamentelor de control şi securitate aeronautică la S.C „Aeroportul Arad" S.A, va fi cuprinsă în lista cheltuielilor de capital.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad;
- S.C „Aeroportul Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

_8.bmp Descarcă
Prezentare.pps Descarcă
_1.bmp Descarcă
_6.bmp Descarcă
5.bmp Descarcă
_3.bmp Descarcă
_2.bmp Descarcă
Anexa_141-05_bug_in_afar_bug_2008_influente_.xls Descarcă
10.bmp Descarcă
_7.bmp Descarcă
9.bmp Descarcă
REFERAT_FOND_DE_RULMENT___rectificare_iulie_2008_.doc Descarcă
_4.bmp Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)