H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 143 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 143

din data: 15.07.2008
privind modificarea articolului 2 din Hotărârea C.J. Arad nr.188/31.08.2007 privind stabilirea strategiei şi a metodei de privatizare a SC "Aeroportul Arad" SA


Având în vedere,
- Prevederile OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile HG nr. 577/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
- Hotărârea C.J. Arad nr.188/31.08.2007 privind stabilirea strategiei şi a metodei de privatizare a SC "Aeroportul Arad" SA;
- Referatul nr. 6648/10.07.2008 privind propunere modificării art. 2 din Hotărârea C.J. Arad nr.188/31.08.2007;
- avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se modifică articolul 2 din Hotărârea C.J. Arad nr.188/31.08.2007 şi va avea următorul conţinut: Se aprobă ca metodă de privatizare majorarea capitalului social cu aport de capital privat prin atragerea de investitori strategici. În urma majorării capitalului social, investitorul strategic va deţine o treime din capitalul social a SC "Aeroportul Arad" SA.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Preşedintele Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Economică
-SC "Aeroportul Arad" SA.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)